Kommentera gärna, men inte anonymnt

Du får gärna kommentera vad jag skriver, men inte anonymt.
Jag föredrar att veta vem jag har kontakt med och då med 'riktigt' namn och e-postadress.

tisdag 12 januari 2016

Remisskrav till akuten?Regeringens särskilde utredare Göran Stiernstedt lägger i morgon (13 jan 2016) fram sina förslag som ska göra vården mer effektiv och kostnadsbesparande.Jag tycker att det mesta i av förslagen i utredningen "Effektiv vård" låter bra. Mina kommentarer och synpunkter finns noterat med blått

·       Primärvården ska byggas ut och få ett tydligare akutuppdrag.

Något jag tyckt länge. Utöka antalet ’närsjukhus’ med dygnsöppna jourmottagningar.

·       Akutbesök på sjukhus ska kräva remiss.

Tänkbart men bör utredas mera för att se hur det skall gå till…..

·       Kommuner och landsting ska vara skyldiga att resursplanera och samarbeta när det gäller vård och omsorg för äldre multisjuka.

Detta gäller inte minst samordningen av olika typer av sjuktransporter och undersökningar. I dag är det inte ovanligt at en äldre multisjuk får åka flera gånger i veckan till en och samma vårdinrättning för läkarbesök, röntgen, provtagningar mm. Åtgärder som skulle kunna genomföras på en och samma dag om bara läkare/sjuksköterskor kunde fråga patienten och/eller kontrollera ifall det redan finns ’remiss’ till redan bokad annan undersökning.
   Transporter till och från vårdinrättningar är inte sällan både ’tung’, arbetsam och
tidskrävande för patienten och väldigt kostsamma för landstingen. Genomdriv och bygg ut vårdcoachsystemet (se http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Vardcoach/)


·       Vårdvalet för äldre multisjuka ska avskaffas.

Utmärkt idé

·       Multiprofessionella mobila äldreteam ska jobba uppsökande och förebyggande.

Utmärkt förslag. Det finns i t.ex. Stockholms län en s.k. ’psykambulans’. Varför inte ett liknande system för äldre? Förbättra kunskapen om de redan existerande mobila jourläkarna

·       Vårdgarantin ändras så att man garanteras en första bedömning inom 3 dagar.

Bra förslag.

·       Vårdgarantin ska bli professionsobunden.

Idén är bra men kommer säkerligen att bli föremål för ett antal debatter…..

·       Landstingen ska bli skyldiga att samarbeta när det är motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl, till exempel vid IT-utveckling och journalhantering.

Bra förslag

söndag 1 november 2015

Alvedon får ej köpas på Coop

Nu har många inom akutvården, liksom jag, fått det bekräftat, det som vi förmodade redan då. Då fick jag en del 'alliansvänner' emot mig som ansåg att det inte var någon risk...... Huvudsaken var, den fria marknaden och att man hade nära till 'apoteket'. Varför har man så svårt att lyssna till de som jobbar i vården? Vet inte om mina gamla hänvisningar fungerar men ändå.


För fem år sedan skrev jag följande i min dåvarande bloggsida.Väldigt många var glada när man avreglerade apoteken. Äntligen kunde man köpa 'vanliga' mediciner i vanliga affärer
medciner på t.ex. närmaste Q8 mack.
Nu (2010) har en av Alliansens största husorgan , Svenska Dagbladet uppmärksammat vad som många inom sjukvården varnade för innan avregleringen.  Det ökade antalet  överdoseringar/förgifningsfall p.g.a så kallade vanliga värktabletter.  Det tragiska är att det bl.a. drabbar många unga som i ett rop på hjälp och för att visa att 'de verkligen menar allvar' stjälper i sig en hög tabletter utan att egentligen ha någon som helst kunskap om hur allvarligt det egentligen är.  
Personligen tror jag tyvärr inte att enbart de skrämmande exemplen i artikeln är/blir den enda effekten. På lång sikt kommer det förmodligen att dyka upp biverkningar som direkt kan härledas till avregleringen av apoteken. Det t.ex. finns många äldre personer som 'inte tror' på sin läkare utan köper lite extra tabletter i närmast butik för att förhoppningsvis förbättra sin situation utan kunskap om biverkningar och reaktioner med andra mediciner i sin dosett mm.
Danskarna börjar tydligen att tänka om. Hur lång tid, och hur många tragedier tar det innan Alliansens vänner av den s.k. fria marknaden  börjar vakna. Bilden nedan från Danmark och publicerad i SvD visar förmodligen Alliansens dröm, vin, sprit och tabletter i samma kiosk.... praktiskt, eller hur?tisdag 13 oktober 2015

Svarstider på 112 är missvisande


Landstingen i Västmanland och Uppsala län har i ett flertal mediala inslag uppgett att svarstiderna ska ha minskat sedan de själva övertagit prioritering och dirigering av ambulanser i egen regi.


Landstingens uttalanden är missvisande 

I verkligheten har det blivit längre ,ca en hel minut,  vilket beror på att samtalet från 112 kopplas över till 'Sjukvårdens larmcentral, vilket tar tid och sedan väntetid innan de svarar. Till detta kommer att 112 operatören måste rapportera över viss information till larmcentralen då 112 och Sjukvårdens larmcentral inte har samma teknik (!)
Läs bifogade länk till SOS Alrm
     
Just detta har bl.a. jag skrivit om ett otal gånger på min blogg. Hur fel det är och vilka risker det blir med överkopplingar och olika teknik. Ännu värre kan det bli i samband med större olyckor där länsöverskridande verksamhet krävs och i samarbete med övrig räddningstjänst då samma rutiner och teknik kan vara direkt livsavgörande..................  

Men, men, Uppland och Västmanland har försökt tidigare och misslyckats varje gång. Begriper inte varför 'lokalpatriotiska' landstingspolitiker (från höger till vänster) inte kan inse de allvarliga riskerna med sitt revirtänkande 


onsdag 19 augusti 2015

Vårdkrisen botas av mer personal
Jag håller med.


Skall det vara så svårt att räkna ut?

Den här 'nyheten' kommer varje år och tycks bara blir bara värre för varje år som går. Så har det varit i årtionden. Dåliga löner, vilket tyvärr visar sig när pensionen kommer (har tyvärr egen erfarenhet av det) En arbetsmiljö och arbetstider som för det mesta är både fysiskt och psykiskt svår. Det tär på krafterna.


Vårdyrket är inte särskilt lockande för de som skall välja utbildning och yrke. 

Man måste inse att grunden till en bra vård är välutbildad personal som trivs med sitt arbete. Då blir det även lockande för unga att börja jobba i vården.
Se över hur vårdutbildningen fungerar för alla kategorier av vårdfunktioner. Framför allt undersköterskor och sjuksköterskor men även läkare. Välutbildade sjuksköterskor och undersköterskor som kan erbjudas bra lön och god arbetsmiljö i såväl landsting som kommuner.


Roligare att satsa på populära 'monument'

Det har genom åren varit betydligt trevligare att bygga spektakulära monument som t.ex. enorma idrottsarenor där man kan klippa blågula band vid invigningen, att det sedan blev betydligt dyrare och olönsamma i åratal framåt är ju en annan sak..... 
Ett praktexempel på politikerstyrt felbygge är Filippa Reinfelds monument 'Nya' Karolinska sjukhuset, som i och för sig är ett sjukhusbygge men som på grund av politiska ideér, märklig upphandling och planering  blir flera miljarder kronor dyrare än man utlovat. 


Varför lyssnar man inte och tar större hänsyn till de som jobbar i verkligheten? 

Nej, säger politikerna, skall man lyssna på alla önskemål som de anställda har blir det alldeles för dyrt blir svaret !? 
Och, hur blir/blev det då när man inte lyssnar utan bara går på sina egna 'politiska' visioner? Det är det resultatet vi ser. 

Men, även politiker blir gamla och sköra och kommer i många fall att behöva vård av personal. Då kanske man önskar att bli vårdad av t.ex. personal som är väl utbildad i geriatrik........ söndag 26 april 2015

Skulle inte Jesus enligt KD ta hand om alla....eller skulle han vägra en del?


KD har en motion om samvetsfrihet där de skriver att man måste ta "hänsyn till personalens etiska och religiösa övertygelser för att undvika att någon tvingas delta i viss verksamhet som strider mot en sådan övertygelse." (se Aftonbladet 26 april) Detta innebär att sjukvårdspersonal med 'KD:s tro' skulle kunna vägra delta i en sen abort eller en till och med vägra ge en livsviktig blodtransfusion som kan vara direkt livräddande. 


Som sjukvårdspersonal skall och måste man ta hand om 'alla' oavsett vad man själv har för åsikt om den man tar hand om. Det gör man i dag och det hoppas jag man skall göra även i fortsättningen. Religiösa eller politiska fanatiker skall inte kunna bestämma vem som skall få vård eller av vem, då är vi farligt ute. 

Var och vem skall sätta 'gränserna'? Skall vårdpersonalens insatser styras av om de har någon variant av kristen, judisk, muslimsk eller någon annan 'tro'?


Etiska plattformar för prioritering i vården

Socialstyrelsens etiska plattform för prioriteringar i vården

med bl.a.
Människovärdet: Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.

Röda korset har sju bra grundprinciper  

Bland dem
Opartiskhet
Röda Korset gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, etnisk tillhörighet, religion, samhällsställning eller politisk åsikt. Vi arbetar uteslutande för att lindra människors lidande och att i första hand hjälpa de mest nödställda.