Kommentera gärna, men inte anonymnt

Du får gärna kommentera vad jag skriver, men inte anonymt.
Jag föredrar att veta vem jag har kontakt med och då med 'riktigt' namn och e-postadress.

söndag 2 oktober 2016

Biståndshandläggarna skall inte ha sista ordet !




På tal om en artikel i Aftonbladet, 2 okt 2016 "Oliver, 14, är blind – familjen får inget stöd"


Jag ifrågasätter biståndshandläggarnas makt. Jag har gjort det förr i denna blogg 
Det är orimligt att det skall vara en 'ensam' biståndshandläggare som har sista ordet. 

Citat ur artikeln... "Som jag sagt tidigare, spelar det igen roll vad en läkare säger ... Vi har flera läkare som anser att våra äldre ska komma till ett äldreboende till exempel, men det är alltid en biståndshandläggare som fattar beslut i frågan, precis som i Olivers fall" 

Ett beslut , tycker jag, borde alltid ske i samförstånd med medicinsk och social kompetens och vid behov annan expertis. Är det en medicinsk huvudorsak så bör läkaren ha slutordet. Sedan är det en annan fråga att biståndshandläggarna i landet inte har en gemensam form av 'beslutsstödssystem' som i de flesta fall skulle ge biståndshandläggaren kraft att säga ifrån ifall kommunala 'tjänstemän' börjar gnälla och att bedömningarna blir så lika som möjligt i hela landet.



Det skulle vara väldigt intressant att få svar på detta inlägg från aktiva biståndshandläggare och/eller involverade (S) kommunalpolitiker/tjänstemän.




lördag 2 april 2016

’Blåljusfolk’ slå er samman i gemensamma protester




Märkligt att alla de som utan tvekan i alla situationer förväntas ta hand om allt och alla när det verkligen brakar samman i olyckor och elände tillhör de som har skandalöst dåliga löner med tanke på det de förväntas göra. Det de gör sker inte sällan i dålig arbetsmiljö och med dåliga förutsättningar.

De jag menar med ’blåljuspersonal’ är polis, räddningstjänst, ambulans, sjukvårdspersonal och larmpersonal.

De förväntas att så snabbt som möjligt 'gripa in' när det händer något allvarlig i många gånger farliga och väldigt riskfyllda miljöer. För det mesta fungerar det väldigt bra. De, trots allt, få gånger det inte fungerar är det offentlig stupstock som gäller i alla former av media. En gång i halvtimmen får de i nyheterna veta hur skandalöst dåligt de löst situationen, spaltmeter med klagomål med journalisternas egna märkliga teorier, närmast berörda politiker som indignerat menar ’att de borde minsann gjort det bättre….’ och en insändarflora som man knappt vill tala om.

Protester från personalen

Visst, det förekommer och med all rätt protester från såväl poliser, räddningstjänst och sjukvårdspersonal. Det jag kan tycka är att det blir allt för mycket små och spridda lokala aktioner. Man protesterar på något akutsjukhus ena dagen, ett argsint gruppfoto på någon brandstation någonstans nästa dag och ett par ilskna poliser i en  intervju i lokaltidningen någon annan dag.


Slå er samman i en gemensam aktion!

Allt 'blåljusfolk' borde på ett mera effektivt sätt samarbeta i gemensamma aktioner mot styrande politiker. Det gäller, de facto, hela landet. Det är ju trevligt att man kan arrangera en ’blåljuskryssning’ med alla grupper på en finlandsbåt men varför inte en gemensam protestaktion som verkligen skulle märkas.


Det gäller givetvis andra grupper än ’blåljuspersonal’

Förutom ’blåljuspersonal’ så gäller det usla löneläget i lika hög grad t.ex. alla de som förväntas ta hand om våra äldre på ett bra och värdigt sätt. Utan värdiga löner och bra arbetsmiljö kommer vi aldrig att få arbetssökande ungdomar att söka jobb inom ’de offentliga’

Vem vill jobba med låg lön, märkliga arbetstider, dålig miljö och med en överhängande risk att, om något misstag sker, bli offentligt utskälld och hängd….





Läs gärna tidigare inlägg, kolla under 'Etiketter' i spalten till höger

tisdag 15 mars 2016

Totalt fel att en kommunal tjänsteman, biståndshandläggaren, skall ha sista ordet!


 Ang. en artikel i Dagens nyheter 15 mars
På tal om att flera 'övertalas -tvingas' att bo hemma. Jag tycker att det är totalt fel att en kommunal tjänsteman, biståndshandläggaren skall ha sista ordet! Läs dagens DN (15mars.) "Efter att kommunens handläggare besökt hans mor i en och en halv timme fick de ett skriftligt avslagsbeslut på deras ansökan." Detta trots att Läkaren bedömer att hon har behov av vård dygnet runt och han rekommenderar ett boende på servicehus.

Läs min blogg från i går den 14 mars.

Fler och fler övertalas/tvingas att bo hemma.


måndag 14 mars 2016

Fler och fler övertalas/tvingas att bo hemma.




Ökade hjälp- och vårdbehov hos de som fortfarande, med eller mot sin vilja, bor hemma ökar givetvis behovet av hemtjänst och även hemsjukvård. 

Det finns många äldre personer som skulle vara i behov av särskilt boende som de inte får därför att de som är ännu sämre går före, eller att de rent utav inte kunnat tala för sig vid mötet med biståndshandläggaren. I värsta fall har kommunen lagt ner allt för många platser. 
Det är ju, trots allt, billigare för kommunen med hemtjänst än med särskilt boende, antar man…….


I längden måste det bli dyrare med omfattande hemtjänst och ’akut’ särskilt boende
  
Man driver tesen om att det är billigare och bättre med hemtjänst så länge som möjligt desto ’skröpligare’ och sjuka blir brukarna (de äldre) och därmed ställa högre krav på ännu mera hemtjänst i många fall flera gånger per dygn, vilket i sin tur kräver ännu mera personal mm. Ännu mera personal på möjliga och omöjliga tider gör inte sällan den äldre ännu mera förvirrad o.s.v  Förutom personalkostnader så tillkommer transportkostnader för personalen som i vissa fall kan bli flera mil. 
Kan det bli billigare? Framför allt, är det mänskligare?
På sikt måste det väl bli lägre kostnader om man i tid kan ordna plats för de äldre på t.ex. särskilt boende så länge de inte är ’allt för sjuka’ och därmed kostnadskrävande både för kommun och landsting.


Man kan fråga sig vem som borde avgöra en lämplig boendeform. En kommunal tjänsteman eller sjukvården

Enligt mig borde biståndsbedömning alltid ske i ett samarbete med sjukvård, biståndshandläggare, brukaren och/eller ev. anhörig. (Läs i min blogg vad jag tycker i  Det borde finnas ett 'beslutsstödssystem' för biståndshandläggare.)

Det finns ett gammalt förslag om att kommunerna skall ta över hemsjukvården. Tanken är väldigt bra men det finns många frågetecken. T.ex. förslaget gällde enbart sjuksköterskor och undersköterskor, hur gör man med läkarna och det medicinska ansvaret? I dag finns det flera utövare av hemtjänst så till vem skall man lämna över. Skall varje hemtjänstföretag skaffa egen hemsjukvård eller skall man ’dela’ på en eller flera hemsjukvårdsföretag? Vem skall betala kalaset? Varken kommuner eller landsting verkar så pigga på att betala.  


Väldigt mycket hänger på personalen. Höj statusen för äldrevården

För att uppnå behövs kunnig och välutbildad personal och det är ett problem med äldrevården (inte bara äldrevården). Många negativa skriverier och debatterer slår tyvärr emot en personal som redan har det tufft med dåliga löner, ofullständiga arbetsscheman och låg status. De som sliter i äldrevården, såväl vårdinrättningar som hemtjänst, känner sig många gånger väldigt negativt utpekade. Personalbristen gör att det förekommer personal med dålig eller nära nog ingen utbildning. Har man väl fått jobb så finns det inte tid och pengar för utbildningsinsatser. Det är inte heller ett yrkesval som verkar allt för tilltalande för de som slutat skolan och söker utbildning och jobb. 

Politiker måste inse att äldrevård kostar pengar och personal.  Vården av våra äldre skall inte överlämnas till och värderas på 'aktiemarknaden'.


Man måste satsa på högre status genom särskilda utbildningsinsatser inriktade på äldrevård och på högre löner. Det gäller allt från biträden till läkare, annars kommer man aldrig att klara av framtida problem. 
Geriatrik måste bli en attraktiv del av sjukvården, det är det tyvärr inte i dag.


Tillägg till bloggsidan den 15 mars. Ang. en artikel i Dagens nyheter

 Gunborg, 83, är för frisk för att få bostad

På tal om att flera 'övertalas -tvingas' att bo hemma. Jag tycker att det är totalt fel att en kommunal tjänsteman, biståndshandläggaren som skall ha sista ordet! Läs dgens DN (15mars.) "Efter att kommunens handläggare besökt hans mor i en och en halv timme fick de ett skriftligt avslagsbeslut på deras ansökan." Detta trots att Läkaren bedömer att hon har behov av vård dygnet runt och han rekommenderar ett boende på servicehus.






Läs gärna vad jag tyckt och skrivit genom åren,välj under 'etiketter' i spalten till höger.





tisdag 12 januari 2016

Remisskrav till akuten?



Regeringens särskilde utredare Göran Stiernstedt lägger i morgon (13 jan 2016) fram sina förslag som ska göra vården mer effektiv och kostnadsbesparande.



Jag tycker att det mesta i av förslagen i utredningen "Effektiv vård" låter bra. Mina kommentarer och synpunkter finns noterat med blått

·       Primärvården ska byggas ut och få ett tydligare akutuppdrag.

Något jag tyckt länge. Utöka antalet ’närsjukhus’ med dygnsöppna jourmottagningar.

·       Akutbesök på sjukhus ska kräva remiss.

Tänkbart men bör utredas mera för att se hur det skall gå till…..

·       Kommuner och landsting ska vara skyldiga att resursplanera och samarbeta när det gäller vård och omsorg för äldre multisjuka.

Detta gäller inte minst samordningen av olika typer av sjuktransporter och undersökningar. I dag är det inte ovanligt at en äldre multisjuk får åka flera gånger i veckan till en och samma vårdinrättning för läkarbesök, röntgen, provtagningar mm. Åtgärder som skulle kunna genomföras på en och samma dag om bara läkare/sjuksköterskor kunde fråga patienten och/eller kontrollera ifall det redan finns ’remiss’ till redan bokad annan undersökning.
   Transporter till och från vårdinrättningar är inte sällan både ’tung’, arbetsam och
tidskrävande för patienten och väldigt kostsamma för landstingen. Genomdriv och bygg ut vårdcoachsystemet (se http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Vardcoach/)


·       Vårdvalet för äldre multisjuka ska avskaffas.

Utmärkt idé

·       Multiprofessionella mobila äldreteam ska jobba uppsökande och förebyggande.

Utmärkt förslag. Det finns i t.ex. Stockholms län en s.k. ’psykambulans’. Varför inte ett liknande system för äldre? Förbättra kunskapen om de redan existerande mobila jourläkarna

·       Vårdgarantin ändras så att man garanteras en första bedömning inom 3 dagar.

Bra förslag.

·       Vårdgarantin ska bli professionsobunden.

Idén är bra men kommer säkerligen att bli föremål för ett antal debatter…..

·       Landstingen ska bli skyldiga att samarbeta när det är motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl, till exempel vid IT-utveckling och journalhantering.

Bra förslag