Kommentera gärna, men inte anonymnt

Du får gärna kommentera vad jag skriver, men inte anonymt.
Jag föredrar att veta vem jag har kontakt med och då med 'riktigt' namn och e-postadress.

söndag 1 november 2015

Alvedon får ej köpas på Coop

Nu har många inom akutvården, liksom jag, fått det bekräftat, det som vi förmodade redan då. Då fick jag en del 'alliansvänner' emot mig som ansåg att det inte var någon risk...... Huvudsaken var, den fria marknaden och att man hade nära till 'apoteket'. Varför har man så svårt att lyssna till de som jobbar i vården? Vet inte om mina gamla hänvisningar fungerar men ändå.


För fem år sedan skrev jag följande i min dåvarande bloggsida.Väldigt många var glada när man avreglerade apoteken. Äntligen kunde man köpa 'vanliga' mediciner i vanliga affärer
medciner på t.ex. närmaste Q8 mack.
Nu (2010) har en av Alliansens största husorgan , Svenska Dagbladet uppmärksammat vad som många inom sjukvården varnade för innan avregleringen.  Det ökade antalet  överdoseringar/förgifningsfall p.g.a så kallade vanliga värktabletter.  Det tragiska är att det bl.a. drabbar många unga som i ett rop på hjälp och för att visa att 'de verkligen menar allvar' stjälper i sig en hög tabletter utan att egentligen ha någon som helst kunskap om hur allvarligt det egentligen är.  
Personligen tror jag tyvärr inte att enbart de skrämmande exemplen i artikeln är/blir den enda effekten. På lång sikt kommer det förmodligen att dyka upp biverkningar som direkt kan härledas till avregleringen av apoteken. Det t.ex. finns många äldre personer som 'inte tror' på sin läkare utan köper lite extra tabletter i närmast butik för att förhoppningsvis förbättra sin situation utan kunskap om biverkningar och reaktioner med andra mediciner i sin dosett mm.
Danskarna börjar tydligen att tänka om. Hur lång tid, och hur många tragedier tar det innan Alliansens vänner av den s.k. fria marknaden  börjar vakna. Bilden nedan från Danmark och publicerad i SvD visar förmodligen Alliansens dröm, vin, sprit och tabletter i samma kiosk.... praktiskt, eller hur?tisdag 13 oktober 2015

Svarstider på 112 är missvisande


Landstingen i Västmanland och Uppsala län har i ett flertal mediala inslag uppgett att svarstiderna ska ha minskat sedan de själva övertagit prioritering och dirigering av ambulanser i egen regi.


Landstingens uttalanden är missvisande 

I verkligheten har det blivit längre ,ca en hel minut,  vilket beror på att samtalet från 112 kopplas över till 'Sjukvårdens larmcentral, vilket tar tid och sedan väntetid innan de svarar. Till detta kommer att 112 operatören måste rapportera över viss information till larmcentralen då 112 och Sjukvårdens larmcentral inte har samma teknik (!)
Läs bifogade länk till SOS Alrm
     
Just detta har bl.a. jag skrivit om ett otal gånger på min blogg. Hur fel det är och vilka risker det blir med överkopplingar och olika teknik. Ännu värre kan det bli i samband med större olyckor där länsöverskridande verksamhet krävs och i samarbete med övrig räddningstjänst då samma rutiner och teknik kan vara direkt livsavgörande..................  

Men, men, Uppland och Västmanland har försökt tidigare och misslyckats varje gång. Begriper inte varför 'lokalpatriotiska' landstingspolitiker (från höger till vänster) inte kan inse de allvarliga riskerna med sitt revirtänkande 


onsdag 19 augusti 2015

Vårdkrisen botas av mer personal
Jag håller med.


Skall det vara så svårt att räkna ut?

Den här 'nyheten' kommer varje år och tycks bara blir bara värre för varje år som går. Så har det varit i årtionden. Dåliga löner, vilket tyvärr visar sig när pensionen kommer (har tyvärr egen erfarenhet av det) En arbetsmiljö och arbetstider som för det mesta är både fysiskt och psykiskt svår. Det tär på krafterna.


Vårdyrket är inte särskilt lockande för de som skall välja utbildning och yrke. 

Man måste inse att grunden till en bra vård är välutbildad personal som trivs med sitt arbete. Då blir det även lockande för unga att börja jobba i vården.
Se över hur vårdutbildningen fungerar för alla kategorier av vårdfunktioner. Framför allt undersköterskor och sjuksköterskor men även läkare. Välutbildade sjuksköterskor och undersköterskor som kan erbjudas bra lön och god arbetsmiljö i såväl landsting som kommuner.


Roligare att satsa på populära 'monument'

Det har genom åren varit betydligt trevligare att bygga spektakulära monument som t.ex. enorma idrottsarenor där man kan klippa blågula band vid invigningen, att det sedan blev betydligt dyrare och olönsamma i åratal framåt är ju en annan sak..... 
Ett praktexempel på politikerstyrt felbygge är Filippa Reinfelds monument 'Nya' Karolinska sjukhuset, som i och för sig är ett sjukhusbygge men som på grund av politiska ideér, märklig upphandling och planering  blir flera miljarder kronor dyrare än man utlovat. 


Varför lyssnar man inte och tar större hänsyn till de som jobbar i verkligheten? 

Nej, säger politikerna, skall man lyssna på alla önskemål som de anställda har blir det alldeles för dyrt blir svaret !? 
Och, hur blir/blev det då när man inte lyssnar utan bara går på sina egna 'politiska' visioner? Det är det resultatet vi ser. 

Men, även politiker blir gamla och sköra och kommer i många fall att behöva vård av personal. Då kanske man önskar att bli vårdad av t.ex. personal som är väl utbildad i geriatrik........ söndag 26 april 2015

Skulle inte Jesus enligt KD ta hand om alla....eller skulle han vägra en del?


KD har en motion om samvetsfrihet där de skriver att man måste ta "hänsyn till personalens etiska och religiösa övertygelser för att undvika att någon tvingas delta i viss verksamhet som strider mot en sådan övertygelse." (se Aftonbladet 26 april) Detta innebär att sjukvårdspersonal med 'KD:s tro' skulle kunna vägra delta i en sen abort eller en till och med vägra ge en livsviktig blodtransfusion som kan vara direkt livräddande. 


Som sjukvårdspersonal skall och måste man ta hand om 'alla' oavsett vad man själv har för åsikt om den man tar hand om. Det gör man i dag och det hoppas jag man skall göra även i fortsättningen. Religiösa eller politiska fanatiker skall inte kunna bestämma vem som skall få vård eller av vem, då är vi farligt ute. 

Var och vem skall sätta 'gränserna'? Skall vårdpersonalens insatser styras av om de har någon variant av kristen, judisk, muslimsk eller någon annan 'tro'?


Etiska plattformar för prioritering i vården

Socialstyrelsens etiska plattform för prioriteringar i vården

med bl.a.
Människovärdet: Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.

Röda korset har sju bra grundprinciper  

Bland dem
Opartiskhet
Röda Korset gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, etnisk tillhörighet, religion, samhällsställning eller politisk åsikt. Vi arbetar uteslutande för att lindra människors lidande och att i första hand hjälpa de mest nödställda.

onsdag 25 februari 2015

Ja, Wiksström har något att tänka på, SOS ALARM...
Aftonbladets ledare Eva Franchell,   onsdag 25 februari 2015
  
Landstingen är väl medvetna om att det saknas personal och att man inte utbildar sjuksköterskor och annan vårdpersonal i den omfattning man skulle behöva. Man är medveten om att man i sin egen verksamhet inte betalar ’marknadsmässiga’ löner.

Hur kan man då i olika avtal med egna och externa vårdgivare ställa krav på att just den personalen skall finnas tillgänglig….

Det är landstingen som ställer kraven på vilken utbildning man anser att t.ex. sjuksköterskorna skall ha för vissa arbetsuppgifter som t.ex. sjuksköterskor på SOS Alarm som dessutom ägs av bl.a. landets landsting.

Läs mera i min blogg den 23 april 2014  Vården kan inte få tag i sjuksköterskor, därför får de böta

  

Vilka krav kan man ställa på en SOS operatör/sjuksköterska?

På kortast möjliga tid skall man få fram så mycket adekvat information som möjligt ur många gånger svåra samtal där det ibland kan vara svårt att reda ut vad som egentligen har hänt p.g.a. av den som ringer befinner sig i någon typ av chock. Ibland måste sköterskan ge direkt hjälp med råd och stöd, ibland ända fram till dess att ambulansen är på plats. Sköterskan skall visa empati samtidigt som hon ibland måste vara väldigt bestämd för att reda ut samtalet.

Sköterskan har endast telefonen som hjälp. Sköterskan kan varken se eller ’känna’ på den hjälpbehövande eller se den miljö där den hjälpbehövande finns, vilket ibland har stor betydelse. Inte sällan och av naturliga skäl så sker samtalet med en helt annan person en den som behöver hjälpen.

Det ringer ofta på 112 och samtalsfrekvensen ökar med åren, för närvarande ca 3,8 miljoner samtal, varav drygt 1 miljon utgör rena sjukvårdssamtal av vilka mer än 99,9 % sker helt utan anmärkning och som bland annat mycket väl beskrivs genom div. TV program som 112, Livräddarna mm.
Sköterskan är väl medveten om att ett litet fel eller misstag kan leda till svåra konsekvenser för den hjälpbehövande.

”Var och hur får man tag i sjuksköterskor som vill och kan och klarar av att utföra detta i många fall direkt livsviktiga arbete?
Finns det någon sjuksköterska som vågar sig på arbetet som SOS sjuksköterska på SOS Alarm eller någon annan ev. larmcentral trots alla de krav som ställs och den press man utsätts för om och när något fel inträffar oavsett om man själv felat eller inte.” (Utdrag från min blogg den 29:e juli 2011, 
SOS sjuksköterska, ett spännande jobb!)

  
All publicitet är tyvärr inte alltid av godo

En medial debatt är bra om den förs på ett någorlunda sansat och faktamässigt riktigt sätt.
Tyvärr är det så att den, i en del tidningar, vildsinta och ibland osakliga mediadebatten inte förbättrar situationen på något sätt. Snarare tvärt om. Debatten triggar t.ex. igång hot och ibland rena mordhot mm. mot de anställda på SOS Alarm.  Det underlättar inte direkt möjligheten att på ett bra sätt förbättra situation för de som skall fortsätta att arbeta med sjukvårdssamtal till 112 och för att undvika att begångna fel upprepas.    

Ibland blir publicitet kring någon anmälan/klagomål väldigt tufft och påfrestande för den enskilde sköterskan oavsett om man i slutändan har gjort rätt eller fel.

Så länge händelsen är aktuell finns den på löpsedlar på stan och i tidningar, den upprepas i lokal- och riksnyheter på radio och TV flera gånger om dagen. Det är tufft för såväl den drabbade som berörd SOS personal. De flesta ärendena som leder till anmälan via hälso- sjukvården är till stora delar sekretessbelagda och all fakta finns därigenom inte tillgänglig för media vilket gör att de tyvärr inte sällan missuppfattar och/eller själva tolkar händelseförloppet. Måhända för att det kan ge en bra rubrik…….

Blir publiciteten omfattande så är det inte ovanligt att en våldsam debatt påbörjas i div. sociala media, en del i direkt anslutning till tidningarna artiklar under ”Vad tycker du?”. Sakligheten i den debatten kan man fundera över. I de flesta fall förbättrar det inte situationen, tvärt om, de driver i sin värsta form fram ett missriktat hat mot allt som berör SOS Alarm, ambulans, sjukvården i allmänhet och den enskilda sköterskan i synnerhet. En attityd och inställning som inte sällan drabbar de sköterskor som under pågående mediestorm svarar på sjukvårdssamtalen på 112. Av egen erfarenhet vet jag att det är inga dåliga invektiv och åsikter och ibland rena mordhot som inleder samtalen och att då som sköterska lugnt och sansat få fram vad som verkligen har hänt och vilken hjälp som söks är inte lätt, Det tar på krafterna……..  

Även i det mest finmaskiga nät kan slinka igenom personer som visar sig olämpliga. Det sker på SOS Alarm liksom i all annan mänsklig verksamhet. Förhoppningsvis upptäcks det innan genomgången utbildning eller under provtjänstgörningen. Tyvärr är det så att trots ständigt pågående och nödvändiga kvalitetsmätningar och systemgenomgångar sker eller uppstår fel i system och teknik på SOS Alarm liksom i all annan verksamhet.


Tyvärr är det ekonomin som styr i dessa upphandlingens förlovade tidevarv.

Som Aftonbladet skriver så är det de facto, staten (50%) och Sveriges Landsting och Kommuner (50%) som äger SOS Alarm.  Är det rätt?

Jag tycker att det är staten som skall vara ensam ägare. 112 verksamheten med all räddningsfunktion måsta alltid i alla lägen fungera såväl i lugn fredstid som under större katastrofer av alla tänkbara slag utan hänsyn till marknadsekonomi och 'privata' intressen.

 

Sist kan jag inte låta bli att lägga till en lite bloggtext till……

”Tänk att få granska den tredje statsmakten – massmedia”  Tisdagen den 18 oktober 2011


 Läs gärna även....

SOSAlarm missarna och vinsten  28 JUNI 2011


SOS sjuksköterska,ett spännande jobb!  FREDAG 29 JULI 2011


Bristenpå sjuksköterskor är akut och allvarlig!  FREDAG 19 JULI 2013